ASWAJA kls 5 - ts1 CB

ASWAJA kls 5 Penilaian Harian tengah semester 1 Penyusun ALI SHODIQIN
Tes SOAL di CLASS BELAJAR 2020-2021
Petunjuk: Jumlah poin untuk lanjut ke sesi berikut minimal harus 13 poin


1. Nilai dasar perjuangan NU adalah membela faham ?
   A.Wahabi
   B.Syuriah
   C.Syiah
   D.Ahlussunnah wal jamaah
2. Dalambidang ilmu fiqih, NU mengikuti salah satu madzab ?
   A.Imam junaid
   B.Imam syafii
   C.Imam asy ari
   D.Imam maturidi
3. Dalam bidang akhlaq atau tasawwuf, NU mengikuti faham yang dirumuskan oleh imam ?
   A.Ghozali
   B.Abdul Qodir
   C.Hambali
   D.Syafii
4. Imam abu hasan al asyari dan Imam abu mansur al maturidi diikuti NU dalam bidang ?
   A.Aqidah
   B.Akhlaq
   C.Fiqih/Syariat
   D.Sosial
5. Lailatul ijtima dilaksanakan pada setiap bulan ?
   A.Masehi
   B.Hijriyah
   C.Qomariyah
   D.Syawal
6. Pengurus besar Nahdhotul ulama berkedudukan di ?
   A.Ibu kota
   B.Provinsi
   C.Kabupaten
   D.Kecamatan
7. Pengurus wilayah Nahdhotul ulama disingkat menjadi ?
   A.PBNU
   B.PWNU
   C.PCNU
   D.MWCNU
8. MWCNU (Majlis Wakil Cabang Nahdhotul Ulama ) berkedudukan di ?
   A.Kabupaten
   B.Kecamatan
   C.Kelurahan
   D.Provinsi
9. Pengurus ranting Nahdhotul ulama berkedudukan di ?
   A.Kelurahan/desa
   B.Kecamatan
   C.Kabupaten
   D.Ibu kota
10. Perangkat organisasi NU ada ?
   A.2
   B.3
   C.4
   D.5
11. Seni bela diri dalam NU dikembangkan dalam ?
   A.Pagar nusa
   B.IPNU
   C.IPPNU
   D.fatayat
12. Muktamar diselenggarakan setiap . . . . tahun ?
   A.3
   B.4
   C.5
   D.6
13. Struktur kepengurusan NU terdiri dari mustasyar, syuriyah dan ?
   A.Tanfidziyah
   B.IPNU
   C.Muslimat
   D.GP anshor
14. Penasehat NU adalah ?
   A.Musytasyar
   B.Syuriah
   C.Tanfidziyah
   D.Badan Otonom
15. Pimpinan tertinggi NU adalah ?
   A.Musytasyar
   B.Syuriah
   C.Tanfidziyah
   D.Lembaga
KUNCI JAWABAN
1 .D      11 .A
2 .B      12 .C
3 .D      13 .A
4 .A      14 .A
5 .C      15 .B
6 .A
7 .B
8 .B
9 .A
10.B

Share:

Terkini